Ubezpieczenia domu i mieszkania

Każdy dom czy mieszkanie powinno posiadać zabezpieczenie przed sytuacjami losowymi związanymi z warunkami atmosferycznymi, pożarem, zalaniem czy kradzieżą wartościowych rzeczy. Najważniejsze miejsce dla każdego z nas zasługuje na ochronę od niespodziewanych zdarzeń losowych. Za niewielką roczną składkę zapewniamy sobie spokojny sen.
Dla ubezpieczenia domów i mieszkań oferujemy atrakcyjne pakiety. Zawieranie ubezpieczeń razem jest znacznie korzystniejsze niż kupowanie ich osobno.

Pakiety te zawierają do wyboru:
  • ubezpieczenie murów oraz stałych elementów domu/mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie mienia ruchomego (np. urządzenia i przedmioty użytku domowego, meble, sprzęt audio, foto, video, sprzęt komputerowy, wartości pieniężne) od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rozboju
  • ubezpieczenie podręcznego mienia od rozboju
  • ubezpieczenie oszklenia od stłuczenia lub pęknięcia
  • ubezpieczenie budynków gospodarczych, garaży, obiektów małej architektury (są to np. elementy ogrodzenia, altany, tarasy ogrodowe, posągi, baseny, kostki betonu) od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży
  • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, dla każdego, kto chce zabezpieczyć się przed roszczeniem ze strony osób trzecich. Ubezpieczenie gwarantuje pokrycie kosztów np. za szkody wyrządzone przez niepełnoletnie dzieci, psy, pomoc domową itp.
  • ochrona prawna (pomoc adwokata, uzyskania opinii biegłych, rzeczoznawców), domowy assistance.Klient ma możliwość samodzielnego wyboru zakresu ubezpieczenia. Pomożemy dopasować zakres ochrony do Państwa potrzeb i możliwości finansowych (m.in. możliwość rozłożenia składki na raty). W ofercie posiadamy również proste i tanie ubezpieczenie domu/mieszkania jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu z naniesieniem cesji na polisie.