Ubezpieczenia na podróż i życie

Ubezpieczenia na życie i podróże pozwalają kompleksowo zabezpieczyć Nasze życie i zdrowie w razie nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

Są także zabezpieczeniem finansowym Naszych najbliższych na wypadek nieoczekiwanych wydarzeń. Pozwalają zadbać o bezpieczny start dzieci w dorosłość i o swoje przyszłe finanse. Dobra polisa zabezpiecza spłatę kredytu a polisa posagowa przyda się każdemu dziecku.

W naszej ofercie znajdą Państwo

Ubezpieczenie grupowe:
Ubezpieczenia w postaci polis dla indywidualnych osób z zakresem pracowniczego ubezpieczenia grupowego. Każda osoba, może przystąpić do ubezpieczenia grupowego i korzystać z szerokiego zakresu świadczeń.
W zakresie tego ubezpieczenia znajdują się między innymi:

  • uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NNW)
  • wypadek przy pracy
  • wypadek komunikacyjny
  • poważne zachorowanie
  • urodzenie dziecka
  • śmierć małżonka, rodzica lub teścia

Ubezpieczenie ochronne na życie – to polisy, które zawieramy, aby w razie nieprzewidzianych wypadków zapewnić najbliższym dotychczasowy standard życia, spłatę kredytów, pożyczek i zobowiązań. Środki wypłacone z polisy ubezpieczeniowej pozwolą na uregulowanie wielu spraw w przypadku, gdy zabraknie jednego z członków rodziny. Polisy na życie mogą być zawierane, jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu z cesją na bank. Zabezpieczają na wypadek poważnej choroby, inwalidztwa czy niezdolności do pracy.

Ubezpieczenia ochronno-inwestycyjne – to połączenie ochrony i inwestycji, stanowią zabezpieczenie finansowe dla najbliższych a także pozwalają na gromadzenie kapitału na przyszłość