Ubezpieczenia komunikacyjne

Pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych zapewniają ochronę naszego pojazdu od zdarzeń losowych a także zabezpieczają właściciela samochodu przed finansowymi konsekwencjami spowodowania szkody w mieniu lub na osobie.

W skład tych ubezpieczeń wchodzą zarówno obowiązkowe OC pojazdu, jak i dobrowolne AC, ubezpieczenie szyb, assistance w razie wypadku i awarii, auto zastępcze, NNW kierowcy i pasażerów.

Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu. Chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód, wyrządzonych innym osobom. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zniszczenie mienia. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce. Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2003.124, poz.1152 z późniejszymi zmianami).

Jest to dobrowolne ubezpieczenie majątkowe od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży, mające za przedmiot pojazdy mechaniczne. Gwarantuje Klientowi finansową rekompensatę uszkodzenia pojazdu, zapewnia ochronę w kraju i za granicą. Dodatkową opcją jest możliwość wykupienia stałej wartości pojazdu z dnia zawarcia polisy – mimo, że z każdym miesiącem wartość pojazdu jest niższa. Opcja ta gwarantuje utrzymanie pełnej wartości pojazdu przez cały okres ubezpieczenia. Do ubezpieczenia AC można dokupić ubezpieczenie przewożonego bagażu. Ubezpieczenie AC obejmuje również ofertę w wariancie: Mini Casco – za niewielką cenę ochronę pojazdu w przypadku powstania w nim jedynie szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu.
Zapewnia odszkodowanie w związku z następstwami nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku z ruchem pojazdu także przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. Przeznaczone jest dla osób kierujących pojazdami i ich pasażerów. Świadczenie finansowe jest wypłacane w przypadku trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci kierowcy albo pasażerów pojazdu.

Pozwala uniknąć kosztów związanych z organizacją i naprawą zniszczonej szyby samochodowej. Ubezpieczenie można kupić zarówno do ubezpieczenia OC jak i AC. Przedmiotem ubezpieczenia jest szyba czołowa, tylna oraz szyby boczne pojazdu. W przypadku wystąpienia szkody nie ma utraty zniżek w zakresie OC lub AC.

Ubezpieczenie to gwarantuje udzielenie natychmiastowej pomocy w przypadku kolizji, awarii, kradzieży pojazdu lub innych wypadków losowych, które mogą wydarzyć się podczas podróży. Ubezpieczenie to gwarantuje między innymi:

  • holowanie pojazdu
  • naprawę na miejscu awarii
  • dowóz paliwa
  • zamiennik kierowcy
  • zakwaterowanie kierowcy i pasażerów.
    Ubezpieczeni mogą otrzymać pomoc w 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą.